Rakományrögzítők

Műanyagszálas és láncos kivitelben

Minősített alapanyagokból készült biztonságos rakományrögzítők standard és egyedi méretekben.
Egy -és kétrészes műanyagszálas (EN12195-2 alapanyag), valamint 8-as szilárdsági osztályú láncos változatok.
A spaniferek alkatrészenként is rendelhetők: gurtni, csatos rész, RLSP feszítő elem. 

Rendelhető konstrukciók:

A megfelelő rakományrögzítő kiválasztásával, műszaki alkalmasságával kapcsolatban forduljon szakembereinkhez!

Egyéb információk:

A rakományok rögzítésének célja a rakomány járművön történő szállítása közben fellépő erőhatások (rázkódás, gyorsítás, fékezés, kanyarodás)
által bekövetkező - balesetveszélyt, illetve a rakomány vagy a szállítójármű sérülését okozó – elmozdulásának, felbillenésének, leesésének megakadályozása.

A rakományok rögzítésének szabályait különböző előírások tartalmazzák a felhasználási körülmények és más jellemzők szerint.
Különböző szabályok vonatkoznak a közúti, légi, vízi illetve vasúti járműveken történő szállítás esetére. 

(pl. IMO/ILO/UNECE Code of Practice for Packing of Cargo Transport Units  (CTU Code)  2014; 

European Best Practices GUIDELINES ON CARGO SECURING FOR ROAD TRANSPORT Ec2014)

A közúti járműveken alkalmazható eszközökre az MSZ EN 12195 szabványsorozat vonatkozik, amelyeknek fejezeteiben a rögzítőerő számításának módjai,
a műanyagszálas rakományrögzítők, a rakományrögzítő láncok és szerelvényeik valamint az acélsodronyköteles rakományrögzítő rendszer követelményei vannak meghatározva. 

Egyes országokban nemzeti előírások is érvényben vannak a rakományrögzítésre és eszközeire vonatkozóan, amelyek további követelményeket határoznak meg a gyártók,
forgalmazók és a felhasználók számára.

Az alkalmazható rakományrögzítési megoldásokat a teher és a különböző járműfelépítmények (dobozos, platós, nyitott, rakoncás, stb.) jellemzőinek megfelelően kell megválasztani.

A teher elcsúszásának, megcsúszásának, megbillenésének megelőzésére több módszer illetve kombinációik használhatók. 

-  törekedni kell olyan anyagpárosításokra, amelyek minél nagyobb súrlódási tényezőt biztosíthatnak

- alkalmazható az ún. torlaszolásos, meg-  vagy kitámasztásos módszer, illetve

- a leggyakrabban használt megoldások a hajlékony elemes rakományrögzítőkkel magvalósítható leszorításos (1), hurkolt (2) valamint ferde kötözéses (3) elmozdulás elleni rögzítés.

A szabvány leírja a szükséges rögzítőerő számítási módjait. Tehát a rakományrögzítést meg kell tervezni, ki kell választani az alkalmazandó rögzítési módszert illetve a megfelelő számú és teherbírású eszközt. 

 

Az átlós kikötésnél (4), egyszerű vagy keresztezett ferde lekötésnél a súrlódási erőn kívül az aktív kötélerők (vízszintes komponens) is részt vesznek.
Ajánlott kötözési szögek: alfa 20-65º; beta 6-55º

 

 

 

A lekötés számításánál figyelembe veendő tényezők közúti szállításnál:

(1) Függőleges irányú terhelés, a szállítmány tömege, szorzó: 1,0

(2) Fékezéskor a szállítmány tömegének 80 %-a, szorzó: 0,8

(3) Gyorsításkor a szállítmány tömegének 50 %-a, szorzó: 0,5

(4) Kanyarodáskor a szállítmány tömegének 50 %-a, szorzó: 0,5

 

 

 

A hajlékony elemes rakományrögzítők állhatnak:

- műanyagszálas hevederből, racsniból és végszerelvényekből

- rövidszemű teherláncból, menetes feszítőből, láncrövidítőből és végszerelvényekből .

A kombinált rögzítési mód lehetséges például a teher kitámasztásával, a súrlódási tényező „növelése” speciális alátétekkel illetve műanyagszálas hevederrel. 

Nagy tömegű berendezések (pl. munkagépek, stb.) szállítás közbeni rögzítésére a láncos rakományrögzítők alkalmazása a legelterjedtebb megoldás, melyeknek fontos jellemzője a kötözési hossz állíthatósága.

A műanyagszálas rakományrögzítők előnyös tulajdonságai, hogy a rakomány rögzítése gyorsan, egyszerűen, biztonságosan elvégezhető, rendkívül széles körben, sokféle rakomány esetén alkalmazható és aktív rakományrögzítés, mivel rugalmassága miatt energiaelnyelő képességgel rendelkezik. 

A rakományrögzítők fontos jellemzői a kialakításán és méretein kívül: 

LC - rögzítőképesség (lashing capacity), amely a számításba vehető megengedett legnagyobb húzóerő értéke, [daN]

STF - névleges feszítőerő (standard tension force), amely a rakományrögzítő feszítővel történő megfeszítése után a rugalmas anyagú hevederben "maradó" feszítőerő nagysága, [daN]

BF- névleges szakítóerő, [daN] vagy [kN]

 

ISMERNI KELL  A  RÖGZÍTENDŐ TEHER:

tömegét, - ha ez közvetlenül nem adott, akkor számítással kell azt meghatározni;

tömegközéppontját;

a rögzítő felület és a rögzítendő tárgy anyagminőségét;

a lekötési pontok helyét;

illetve a kapcsolatuk esetén számításba vehető súrlódási tényezőt.

 

FONTOS, HOGY: 

· rögzítés  előtt  ellenőrizni  kell a feszítésben résztvevő minden  elem /tehergépkocsi,  rakomány,  rakományrögzítő és rögzítési pontok/ épségét, a fellépő terhelések, erők felvételére való alkalmasságukat;

· a feszítőszerkezet és a fémszerelvények egyike sem feküdhet fel sarkokon;

· a beakasztó horgokat nem szabad hajlításnak, a csúcsokat terhelésnek kitenni, nem támaszkodhatnak fel élükön;

· beakasztás csak erre a célra szakszerűen kialakított szemekbe vagy fülekbe történhet, pl. az EN 12640 szerint

 

Rakományrögzítés biztonsági szempontok

A rögzítendő teher éles pereménél a horzsolásból, dörzsölődésből, vágásból adódó károsodások elkerülése végett közbetétet, élvédőt vagy más hasonló funkciójú eszközt kell alkalmazni.

A rakományrögzítőt csak az rögzítendő tárgy és a tartó/szállítóeszköz megfelelő teherbírású részeire szabad csatlakoztatni.

A rakományrögzítőn ideiglenes kötés vagy a hevederág csavarással, csomózással történő illetve más rövidítése nem megengedett.

A műanyagszálas hevederek alkalmazásakor a hevedernek teljes szélességében fel kell feküdnie az emelendő teher felületén.

Tilos a rakományrögzítőt ütközési erők felvételére alkalmazni!

Elindulást követően röviddel a rakományrögzítők feszességét ellenőrizni kell, szükség esetén utána kell feszíteni.

Az etiketten feltüntetett "megengedett húzóerőt" nem szabad túllépni,a feszítő fogantyút csak kézi erővel szabad megfeszíteni, segédeszköz használata tilos!

A feszítőre /racsnira/ minimum 1,5 illetve maximum 3 hevedermenetet szabad felcsévélni. 

A visszaengedést akadályozó kilincsszerkezet kopás- és deformációmentes legyen.

Vissza a tetejére

Rakományrögzítő alkalmazási előírások:

 • Rakományrögzítőt TILOS emelőeszközként használni!
 • Csak folyamatosan ellenőrzött rakományrögzítőt szabad használni - az adatjelölő etikett olvasható és sérülésmentes legyen!
 • Úgy a heveder, mint az acélszelvények sérülés, deformáció- és kopásmentesek legyenek!
 • A  heveder éles sarkokon történő átfektetésekor élvédőt kell használni.
 • Az etiketten feltüntetett "legnagyobb megengedett húzóerőt" nem szabad túllépni. A feszítőracsnit csak kézi erővel, segédeszköz nélkül szabad megfeszíteni.
 • A kilincsműves feszítőre /racsnira/ minimum 1,5 illetve maximum 3 hevedermenetet szabad felcsévélni!
 • A racsni alkatrészei terheletlen állapotban könnyen mozogjanak.
 • A visszaengedést akadályozó kilincsszerkezet kopás- és deformációmentes legyen.
 • A fémszerelvények egyike sem feküdhet fel a sarkokon.
 • A beakasztó horgokat nem szabad hajlításnak, a csúcsokat terhelésnek kitenni.
 • A beakasztó horgok nem támaszkodhatnak fel a csúcsokon, élükön. Beakasztás csak erre a célra szakszerűen kialakított fülekbe történhet.
 • A hevedert nem szabad toldani, hurkolni, kötözni, megcsavarni.
 • Alkalmazás hőfokhatárai: -40°C-tól + 80°C-ig.  Fontos: a műanyagszálas rakományrögzítő hevedereket csak száraz állapotban szabad fagypont alatti hőmérsékletnek kitenni, mert a kialakuló jégkristályok roncsolják a szövetszerkezetet, erősen csökkentve a teherbíró képességet!
 • Vegyi anyagokkal való lehetséges érintkezéskor kérje ki a forgalmazó véleményét!
 • Tilos a rakományrögzítőt ütközési erők felvételére alkalmazni!
 • Útközben a rakományrögzítők feszességét ellenőrizni kell, szükség esetén utána kell feszíteni.
 • Rögzítés előtt ellenőrizni kell a rakomány feszítésében résztvevő minden elem /tehergépkocsi rakomány, rakományrögzítő és rögzítési pontok/ épségét, a felléphető terhelések, erők felvételére való alkalmasságukat. 

Rakományrögzítők ellenőrzése:  

Meg kell győződni a rakományrögzítő biztonságos használatra való alkalmasságáról minden használat előtt és használatot követően is. Az esetleges működéssel kapcsolatos eltéréseket fel- és leszereléskor lehet ellenőrizni, illetve észlelni, azonban szemrevételezéssel is ellenőrizni kell minden esetben.

Nem megengedett:

 • a feszítő- és csatlakozóelemek deformációja, rozsdásodása, bármely elem repedése, törése;
 • a hevederszalagokon (a rövid és hosszú ágon is) a varrások fellazulása, a varratok ledörzsölődése, kopása, felszakadása;
 • hő vagy vegyi hatás nyomai;
 • a hevederszalag szövött szálainak sérülése, kihúzódása, megbomlása, bevágása, beszakadása, horzsolásokból, éles sarkokon történő és más használatból eredő sérülése;
 • az adatcímke hiánya, olvashatatlansága
Amennyiben akár működés akár működtetésbeli eltérést, hibát vagy a fent felsorolt bármely meg nem engedhető hibát tapasztal, vonja ki a használatból a rakományrögzítő eszközt. A javíthatósággal kapcsolatban keressen illetékes személyt vagy forduljon társaságunkhoz. 

Műszálas rakományrögzítők tárolása: 

A rakományrögzítők tárolása, raktározása úgy történjen, hogy vegyi anyagok, napfény, hőhatás azokat ne károsíthassa, mechanikai sérülés azokat ne érhesse.
Raktározásra,  nyilvántartásra,  raktározás  közbeni  ellenőrzésre  javasoljuk az emelőeszközökre vonatkozó rendeletek, előírások figyelembe vételét.
 
Ha bizonytalan a rakományrögzítő biztonságos használhatóságával kapcsolatban, semmiképp se használja azt, inkább ellenőriztesse illetékes személlyel vagy társaságunkkal! 
Vissza a tetejére

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.