Szerelvényezett IRG függesztékek és komponensei

Egy -és többágú függeszték kilakítások

IRG típusú műanyagszálas függesztékeink szabványos kovácsolt alkatrészekből és IRS típusú poliészter körkötelekből állnak. 
A körköteleket kopásvédő huzattal szereljük. A függeszték egyszerűen szétszedhető, a komponensek és a védőhuzat egyszerűen cserélhető.
A függesztékeket minűségi tanúsítvánnyal és egyedi sorszámmal látjuk el.

Vonatkozó szabványok:

IRG poliészter függesztékek az alábbi változatokban állíthatók össze:

 

 

Poliészter függesztékek teherbírása (t) - WLL

színkód 1 ágú
0º 
2 ágú
0º - 45º
2 ágú
45º - 60º
3 és 4 ágú
0º - 45º
3 és 4 ágú
45º - 60º

1 1,4 1 2,1 1,5

2 2,8 2 4,2 3

3 4,2 3 6,3 4,5

4 5,6 4 8,4 6

5 7 5 10,5 7,5

6 8,4 6 12,6 9

8 14 8 21 15

10 16,8 10 25,2 18

12 21 12 31,5 22,5

Poliészter szerelvényezett függeszték IRG


A megfelelő körkötél kiválasztásával kapcsolatban forduljon szakembereinkhez!

Egyéb információk:

 

 

 

A poliészterszálas függesztékek rendelése esetén 
(a sodronykötél- és láncfüggesztékektől eltérően) 
a gyártáshoz felhasznált IRS körkötél hosszúságát ( L ) kell megadni.

Ehhez adódik hozzá a szerelvények mérete, melyek együttesen adják a függeszték beakasztási távolságát!

Vissza a tetejére

Fontos tudnivalók a műanyagszálas emelőhevederek és függesztékek kezelésével, karbantartásával kapcsolatban 

Alkalmazás hőfokhatárai:  -40°C-tól + 80°C-ig.

Fontos: a műanyagszálas emelőhevedereket és körköteleket csak száraz állapotban szabad fagypont alatti hőmérsékletnek kitenni,
mert a kialakuló jégkristályok maradandóan roncsolják a szövetszerkezetet!

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni:
 • a műanyagszálas kötél függeszték megegyezik-e a megrendelttel;
 • a műanyagszálas kötél függeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e;
 • a műanyagszálas kötél függesztéken szereplő azonosító és a teherbírásra vonatkozó adatok egyeznek-e a bizonylat adataival. 
Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül el kell végezni:

A műanyagszálas kötél függeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az emelőgépnaplóba vagy a függeszték nyilvántartásába,
illetve ellenőrizni kell, hogy a függeszték adatai ezen dokumentumban szerepelnek-e.

a kezelőt vagy kezelőket megfelelő oktatásban kell részesíteni a műanyagszálas kötél függeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban,
és a fenti oktatást bizonyító írásos dokumentumot meg kell őrizni. 

Felülvizsgálatok: 

Minden használat előtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról:

 • Azonosíthatóság (egyedi jel);
 • időszakos vizsgálat érvényessége;
 • károsodás illetve meghibásodás szempontjából.

Ha a műanyagszálas kötél függesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges más adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem,
vagy nem egyértelműen olvasható, a függesztéket ki kell vonni a használatból!

Ha az időszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból és elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig! 

A műanyagszálas kötél függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a használatból, ha:

Az alsó vagy felső csatlakozó szerelvények deformálódtak;

Bármely szerelvényen repedés, bevágás, hő okozta elszíneződés, elhajlás, deformáció keletkezett;

 • Az elemek bármelyikén kopás tapasztalható;
 • A műanyagszálas kötél bármely varrata megbomlott, elkopott vagy felfeslett;
 • A horog kinyílására utaló jel mutatkozik (a megengedett max. méretnövekedés 10% lehet), vagy a kötözőelem alakváltozása, repedése illetve kopása tapasztalható.   
Időszakos felülvizsgálat - teljes vizsgálat (a vizsgálatról naplót kell vezetni!) 

Legfeljebb 12 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkező személynek teljes vizsgálatot kell tartania. Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, akkor legalább félévente kell a vizsgálatot elvégezni!

Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével.

A vizsgálatról naplót kell vezetni.  

Javítás, karbantartás 

A meghibásodott, vagy a használatból műszaki, vagy más, biztonságos használatot befolyásoló okból kivont műanyagszálas kötél függesztékek vizsgálatával és javításával
kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkező szakértőt ajánlott megkeresni, az üzemeltető ne kísérletezzen ezzel!

A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen rátapadt szennyeződésektől olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem károsítja.
TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan módszert amely az esetleges felületi hibákat elfedheti, vagy a függesztéket károsíthatja.  

Kötözési módok

A műanyagszálas függesztéket az emelőberendezés horgára vagy közvetlenül lehet ráakasztani vagy megfelelő méretű és teherbírású közbenső szerelvények segítségével. A teherhez csatlakozás is hasonló módon történhet. Horgos csatlakoztatás esetén a beakasztási pont úgy helyezkedjen el, hogy a horogöbölben legyen, ne a horog csúcsán. Ügyelni kell arra, hogy a teher csatlakozó elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító terhelés elkerülése érdekében.

Közvetlen (direkt) kötözés: a függesztékág(ak) közvetlenül 1-1 emelési ponthoz kapcsolódnak.

Hurkolt kötözés („alácsapó”) kötözés: a műanyagszálas függeszték nem a teher kialakított függesztési pontjához csatlakozik, hanem át van alatta fűzve. A kötélvégek vagy a kötélvég szerelvény(ek) közvetlenül az emelőberendezés horgához vagy az azon elhelyezkedő szerelvényhez kapcsolódnak.

Szorító kötözés: a függesztékággal vagy ágakkal az emelendő a terhet körbeveszik úgy, hogy kötél vissza van hurkolva az emelőágra vagy a kötélvég szerelvény van visszaakasztva rá. A terhelhetőség ebben az esetben a névleges terhelhetőséghez képest 20%-kal csökken. Ennél a kötözési módnál különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a teher éles vagy annak tekinthető sarkai a károsíthatják a műanyagszálas függesztéket, ezért mindig gondoskodni kell a megfelelő élvédelemről. Többágú felkötés esetén is kerülni kell a függesztékágak becsavarodását, a teher emelés közbeni elbillenését és elfordulását, illetve ügyelni kell a kötözés irányára is.

Kombinált és egyedi kötözések: pl. előzőek kombinációja. 

Terhelési szimmetriák 

Többágú függesztés esetén akkor beszélhetünk a terhelési szimmetriáról, ha a függesztékágak terhelése azonos mértékű. A függesztékek táblázati névleges terhelhetősége szimmetrikus vagy közel szimmetrikus terhelést figyelembe véve vannak meghatározva. Szimmetrikusnak értelmezünk egy terhelést többágú felkötés esetén, ha az alábbi feltételek együttesen biztosítottak:

 • a függesztékágak függőlegessel áganként azonos szöget zárnak be, ez a bezárt szöge nagyobb mint 15º illetve a függőlegessel bezárt szögek közötti eltérés 15º-on belül van;
 • az emelendő teher nagysága a névleges függeszték terhelhetőségének 80%-ánál kisebb;
 • a függesztékágak vetületei a vízszintes síkban szimmetrikusan helyezkednek el vagy a vízszintes szögek közötti eltérés 15º-on belül van (3 és 4 ágú függesztés esetében).

A terhelés aszimmetrikusnak nevezhető, ha a felsorolt feltételek nem biztosítottak. A terhelési aszimmetriából adódó eltérő függesztékág terhelések illetve a teherre átadódó terhelések nagyságát célszerűen illetékes és / vagy szakértő személlyel kell meghatároztatni. 

Aszimmetrikus terhelés esetén lehetőség van arra is, hogy a többágú függesztéket legfeljebb terhelhetőségének 50%-át figyelembe véve alkalmazzák, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezzel a biztonságos felkötés és emelés más feltételeit ne kelljen batartani és teljesíteni!  

Más biztonsági szempontok

(A biztonságos emelés feltételrendszerét az Emelőgép Biztonsági Szabályzat meghatározza, az alábbi felsorolás nem teljeskörű.)

Az emelt teher éles pereménél közbetétet, élvédőt, vagy más hasonló funkciójú eszközt kell alkalmazni.

A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad csatlakoztatni.

Egy horogba csak annyi kötélhurkot, gyyűjtőkarikát, emelőszemet, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe jól beleférjenek és a horog tengelyvonalától mért 45-45 fokon belül helyezkedjenek el.

A kezeket és más testrészeket távol kell tartani a függesztéktől azért, hogy elkerülhető legyen a laza függeszték megfeszüléséből előadódható sérülés. Ha emelésre kész, a terhet a laza kötél megfeszüléséig kell emelni. Kissé megemelve a terhet, ellenőrizni kell, hogy biztonságosan helyezkedik-e el és felveszi-e a kívánt pozíciót. Ez különösen fontos a hurkolt vagy más laza kötözések esetén, ahol a súrlódás tartja meg a terhet.

A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni, ha indokolt, csak az alább felsoroltak betartásával szabad:

- A tehertől nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne akadályozza;

- A terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg;

- A terhet vállmagasságig szabad vezetni;

- Indokolt esetben külön vezetőkötelet kell használni a nem kívánt teherelmozdulások kiküszöbölésére.

A függesztéken ideiglenes kötés vagy a függesztőág rövidítése nem megengedett.

A műanyagszálas emelőhevederek alkalmazásakor a hevedernek teljes szélességében fel kell feküdnie az emelendő teher felületén. Ha ez nem biztosítható, más eszközt kell alkalmazni az adott feladathoz!

Rúdszerű, hosszú elemeket emelőgerenda közbeiktatásával kell emelni.

A daruhorog szélességi méretét is figyelembe kell venni a füllel rendelkező hevederek esetében. A kötélfül ágai által bezárt szög a 20o-ot nem haladhatja meg.

A heveder hajlékony fülének hossza ne legyen kisebb, mint a horog legnagyobb vastagságának 3,5-szerese.

Szorítókötözés hevederek esetében csak erősített fülek vagy a hevederhez tartozó acél szerelvény vagy kötözőelem felhasználásával alkalmazható.

A függesztékek hosszát, az emelési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a függesztékágak egymással bezárt szöge a 120o-ot ne haladja meg.  

Többágú függeszték használata nem minden ágon 

Elfordulhat olyan emelés, ahol a többágú függesztéknek nem használják minden ágát, ekkor a használaton kívüli ágakat a végszembe vissza kell akasztani
és az alábbi táblázat szerinti tényezővel kell a terhelhetőséget meghatározni:

  2 ágú 3 vagy 4 ágú
A működő függesztékágak száma 1 2 1
A terhelhetőséget csökkentő (szorzó) tényező 0,5 0,66 0,33
 
A műanyagszálas kötél függesztékek tárolása 

Nem szabad a földön tárolni, lehetőleg az erre a célra kialakított száraz helyen, közvetlen napsugárzástól védve kell tartani.

Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és károsodás (vegyi, hő, mechanikai).

Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell hogy ne lengjen szabadon illetve a többágúak ne akadjanak össze, a függesztéket olyan magasságban és helyen kell tartani, hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényező.

Nedves, elázott műanyagszálas függesztéket függesztve, sugárzó hőtől és nyílt lángtól távol meg kell szárítani. A nedvesen tárolt függeszték károsodhat, különösen fagypont alatti hőmérsékleten, ezért el kell kerülni az ilyen helyzeteket.

Vissza a tetejére

IRG függeszték komponensek

1 -és többágú poliészter függesztékhez választható szerelvények:

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.