Láncfüggesztékek és komponenseik

8-as szilárdsági osztály

Széleskörű megoldás az ipari felhasználás számos területére.

Az általános, EN818-4 szerinti, 8-as szilárdsági osztályú láncfüggesztékek a legelterjedtebb és leggazdaságosabb megoldások.
A láncfüggesztékeket a megerendelői igényeknek megfelelő méretben és kialakítással készítjük EN 818-2 szerinti rövidszemű teherláncból,
és az EN 1677 szabványsorozat szerinti komponensekből. A kész függesztékeket egyedi sorszámmal és minőségi tanúsítvánnyal látjuk el.
Alap kiviteli formák az egy -és többágú, valamint a végtelenített kialakítások.
Az ághosszak rövidítő elemek beépítésével állíthatók, a komponensek egyszerűen cserélhetők.


Alap kiviteli formák

 

Láncüggesztékek megengedett teherbírása (t) - WLL

 

lánc
Ø
mm
1 ágú 1 ágú 2 ágú 2 ágú 3/4 ágú végtelenített végtelenített hurkolt
0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 45º - 60º 0º - 45º 0º - 45º
6 1,12 0,9 1,6 1,12 1,25 0,9 2,36 1,7 1,6 2,36 1,8
7 1,5 1,2 2,12 1,5 1,68 1,2 3,15 2,24 2,12 3,15 2,5
8 2 1,6 2,8 2 2,24 1,6 4,25 3 2,8 4,25 3,15
10 3,15 2,52 4,25 3,15 3,52 2,52 6,7 4,75 4,25 6,7 5
13 5,3 4,25 7,5 5,3 5,93 4,24 11,2 8 7,5 11,2 8,5
16 8 6,4 11,2 8 9 6,4 17 11,8 11,2 17 12,5
18 10 8 14 10 11,2 8 21 15 14 21 16
20 12,5 10 17 12,5 14 10 26,5 19 17 26,5 20
22 15 12 21,2 15 16,8 12 31,5 22,4 21,2 31,5 23,6
26 21,2 16,96 30 21,2 23,74 16,96 45 31,5 30 45 33,5
32 31,5 25,2 45 31,5 35,28 25,2 67 47,5 45 67 50

A függesztékág függőlegessel bezárt szöge ’β’ befolyásolja az ágban ébredő erő nagyságát, ezért a teherkötözéshez szükséges függeszték kiválasztásánál ezt mindig figyelembe kell venni.

Terhelhetőség csökkenése a hőmérséklet függvényében

100% WLL 90% WLL 75% WLL

 

Terhelhetőség csökkenése a teher peremének rádiusza figyelembevételével

"d" = lánc névleges átmérője
100% WLL 70% WLL 50% WLL

 

Rendelhető szerelvények, függeszték elemek és tartozékok:


Egyéb információk:

Ajánlatkérés/megrendelés esetén tisztázni kell:

- terhelhetőség, több ágú függeszték esetén a használati szögek

- a függeszték típusa

- láncágak száma

- névleges hossz ( méterben vagy milliméterben )

- a kötözőelemek vagy szerelvények típusa, mérete

- rövidítés szükségessége

- a lánc jellemzői, szilárdsági osztálya

- szükség esetén a lánc névleges átmérője

- üzemi hőmérséklet tartomány

- különleges körülmények vagy veszélyek ( pl.: vegyi hatás )

Vissza a tetejére

Fontos tudnivalók a rövidszemű teherlánc-függesztékek kezelésével és karbantartásával kapcsolatban

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül meg kell vizsgálni:

 • a láncfüggeszték megegyezik-e a megrendelttel;
 • a láncfüggeszték gyártói bizonylata rendelkezésre áll-e;
 • a láncfüggesztéken szereplő azonosító és a teherbírásra vonatkozó adatok egyeznek-e a bizonylat adataival. 

 

Az első használat előtt az alábbiakat feltétlenül el kell végezni:

 • A láncfüggeszték rendelkezésre álló adatait be kell jegyezni az emelőgépnaplóba vagy a függeszték nyilvántartásába, illetve ellenőrizni kell,
  hogy a függeszték adatai ezen dokumentumban szerepelnek-e.
 • a kezelőt vagy kezelőket megfelelő oktatásban kell részesíteni a láncfüggeszték használatával és karbantartásával kapcsolatban,
  és a fenti oktatást bizonyító írásos dokumentumot meg kell őrizni. 

 

Felülvizsgálatok: 

Minden használat előtt meg kell vizsgálni a függesztéket egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról:

 • azonosíthatóság (egyedi jel);
 • időszakos vizsgálat érvényessége;
 • károsodás illetve meghibásodás szempontjából.

Ha a láncfüggesztéken az azonosító és a biztonságos használathoz szükséges más adatok nem találhatók, vagy az adattábla tartalma nem, vagy nem egyértelműen olvasható,
a függesztéket ki kell vonni a használatból!

Ha az időszakos vizsgálat érvényessége lejárt, a függesztéket ki kell vonni a használatból és elkülönítve kell tárolni az újabb vizsgálatig! 

 

Korlátozni kell a használhatóságot:

 • magas vagy alacsony környezeti hőmérsékletű kedvezőtlen környezetben;
 • különösen veszélyes körülmények esetén (hasadó anyagok, olvasztott fém, erősen korrozív környezet, stb.);
 • savas vagy vegyileg veszélyes helyen a 8-as és 10-es osztályú láncos függesztékek használata nem ajánlott! 

 

A terhelhetőség korlátozása a hőmérséklet függvényében:

Hőmérséklet ºC Szorzó tényező
-40 - +200 1
+200 - +300 0,9
+300 - +400 0,75
+400 felett TILOS HASZNÁLNI!

 

A teherbírás táblázatok szerinti névleges terhelhetőséget az aktuális hőmérséklettartományt figyelembe vevő tényezővel kell szorozni
az adott helyen való megengedhető terhelhetőség meghatározásához . 

 

A teherlánc-függeszték használatát fel kell függeszteni és ki kell vonni a használatból, ha:

 • erős külső és belső korróziós nyomok láthatók;
 • az elemek bármelyikén kopás tapasztalható;
 • az alsó vagy felső csatlakozó elemek deformálódtak;
 • a lánc megnyúlt (a láncszem hossza 5%-nál nagyobb nyúlást szenvedett, vagy a láncszem belső nyílása több mint 10%-kal tágult);
 • a láncfüggeszték bármely elemén alaktorzulás, elhajlás, törés, repedés, bevágás, lekopás, felverődés, rendellenes hézag, elektromos hatás okozta nyom, hegesztési hatás, hő okozta elszíneződés vagy más – biztonságos használatot befolyásoló – eltérés keletkezett.
 • lánc esetén a legkopottabb keresztmetszet legkisebb méretének és a rá merőlegesen mérhető távolságnak a számtani átlaga nagyobb kell legyen a lánc névleges átmérőjének 90%-ánál;
 • a szemes horog kopása vagy kihajlása esetén  -  a szájnyílás megengedett méretnövekedése +10%;
 • a szerelvények meg nem engedett alakváltozása illetve kopása tapasztalható.

 

Időszakos felülvizsgálat - teljes vizsgálat (a vizsgálatról naplót kell vezetni!) 

Legfeljebb 6 havonta illetékes, érvényes jogosultsággal rendelkező személynek teljes vizsgálatot kell tartania. Amennyiben a használat során tartósan a névleges terheléssel vannak igénybe véve, akkor legalább negyedévente kell a vizsgálatot elvégezni!

Legalább minden harmadik felülvizsgálat során statikus terheléspróbának kell alávetni, a névleges terhelés 1,25 -szörösével. 

 

Javítás, karbantartás 

A meghibásodott, vagy a használatból műszaki, vagy más, biztonságos használatot befolyásoló okból kivont láncfüggesztékek vizsgálatával és javításával kapcsolatban a gyártót vagy érvényes jogosultsággal rendelkező szakértőt ajánlott megkeresni, az üzemeltető ne kísérletezzen ezzel!

A hibás szerelt részegységet az eredetivel azonos paraméterű, műbizonylattal rendelkező újra kell cserélni.

Javítás esetén el kell végezni az időszakos vizsgálatot is.

A szerelt láncfüggesztéknek illetve bármely elemének hegesztéssel történő javítása tilos!

A karbantartás során rendszeresen meg kell tisztítani a függesztéket az esetlegesen rátapadt szennyeződésektől olyan módszerrel, amely a függeszték anyagát nem károsítja. TILOS savas vagy hevítéses módszereket alkalmazni, illetve más olyan módszert amely az esetleges felületi hibákat elfedheti, vagy a függesztéket károsíthatja.

Tisztítást követően a láncot korrózióvédelem, és a kopás csökkentése érdekében olajozni kell! 

 

Kötözési módok 

A nagyszilárdságú teherláncos függesztéket az emelőberendezés horgára vagy közvetlenül lehet ráakasztani vagy megfelelő méretű és teherbírású közbenső szerelvények segítségével. A teherhez csatlakozás is hasonló módon történhet. Horgos csatlakoztatás esetén a beakasztási pont úgy helyezkedjen el, hogy a horogöbölben legyen, ne a horog csúcsán. Ügyelni kell arra, hogy a teher csatlakozó elem minden irányban szabadon mozoghasson a hajlító terhelés elkerülése érdekében.

Közvetlen (direkt) kötözés: a függesztékág(ak) közvetlenül 1-1 emelési ponthoz kapcsolódik (kapcsolódnak)

Hurkolt kötözés („alácsapó”) kötözés: a teherláncos függeszték nem a teher kialakított függesztési pontjához csatlakozik, hanem át van alatta fűzve. A láncvég szerelvény(ek) közvetlenül az emelőberendezés horgához vagy az azon elhelyezkedő szerelvényhez kapcsolódnak.

Szorító kötözés: a függesztékággal vagy ágakkal az emelendő a terhet körbeveszik úgy, hogy az vissza van hurkolva az emelőágra vagy a kötélvég szerelvény van visszaakasztva rá. A terhelhetőség ebben az esetben a névleges terhelhetőséghez képest 20%-kal csökken. Ennél a kötözési módnál különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a teher éles vagy annak tekinthető sarkai a károsíthatják a függesztéket (vagy akár a teher is sérülhet ), ezért szükség szerint gondoskodni kell a megfelelő élvédelemről. Többágú felkötés esetén is kerülni kell a függesztékágak becsavarodását, a teher emelés közbeni elbillenését és elfordulását, illetve ügyelni kell a kötözés irányára is.

Kombinált és egyedi kötözések: pl. előzőek kombinációja. 

 

Terhelési szimmetriák 

Többágú függesztés esetén akkor beszélhetünk a terhelési szimmetriáról, ha a függesztékágak terhelése azonos mértékű. A függesztékek táblázati névleges terhelhetősége szimmetrikus vagy közel szimmetrikus terhelést figyelembe véve vannak meghatározva. Szimmetrikusnak értelmezünk egy terhelést többágú felkötés esetén, ha az alábbi feltételek együttesen biztosítottak:

 • a függesztékágak függőlegessel áganként azonos szöget zárnak be, ez a bezárt szöge nagyobb mint 15º illetve a függőlegessel bezárt szögek közötti eltérés 15º-on belül van;
 • az emelendő teher nagysága a névleges függeszték terhelhetőségének 80%-ánál kisebb;
 • a függesztékágak vetületei a vízszintes síkban szimmetrikusan helyezkednek el vagy a vízszintes szögek közötti eltérés 15º-on belül van (3 és 4 ágú függesztés esetében).

A terhelés aszimmetrikusnak nevezhető, ha a felsorolt feltételek nem biztosítottak. A terhelési aszimmetriából adódó eltérő függesztékág terhelések illetve a teherre átadódó terhelések nagyságát célszerűen illetékes és / vagy szakértő személlyel kell meghatároztatni. Aszimmetrikus terhelés esetén lehetőség van arra is, hogy a többágú függesztéket legfeljebb terhelhetőségének 50%-át figyelembe véve alkalmazzák, azonban ez nem jelenti azt, hogy ezzel a biztonságos felkötés és emelés más feltételeit ne kelljen batartani és teljesíteni!

 

Más biztonsági szempontok

(A biztonságos emelés feltételrendszerét az Emelőgép Biztonsági Szabályzat meghatározza, az alábbi felsorolás nem teljeskörű.) 

 

Terhelhetőség csökkenése a teher peremének rádiusza figyelembevételével

"d" = lánc névleges átmérője
100% WLL 70% WLL 50% WLL

Az emelt teher éles pereménél közbetétet, élvédőt, vagy más hasonló funkciójú eszközt kell alkalmazni.

A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad csatlakoztatni.

Egy horogba csak annyi kötélhurkot, gyűjtőkarikát, emelőszemet, stb. szabad beakasztani, hogy azok a horog öblébe jól beleférjenek és a horog tengelyvonalától mért 45-45 fokon belül helyezkedjenek el.

A kezeket és más testrészeket távol kell tartani a függesztéktől azért, hogy elkerülhető legyen a laza függeszték megfeszüléséből előadódható sérülés. Ha emelésre kész, a terhet a laza kötél megfeszüléséig kell emelni. Kissé megemelve a terhet, ellenőrizni kell, hogy biztonságosan helyezkedik-e el és felveszi-e a kívánt pozíciót. Ez különösen fontos a hurkolt vagy más laza kötözések esetén, ahol a súrlódás tartja meg a terhet. 

A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni, ha indokolt, csak az alább felsoroltak betartásával szabad:

- A tehertől nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne akadályozza;

- A terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg;

- A terhet vállmagasságig szabad vezetni;

- Indokolt esetben külön vezetőkötelet kell használni a nem kívánt teherelmozdulások kiküszöbölésére.

A függesztéken ideiglenes kötés vagy a függesztőág rövidítése nem megengedett.

Rúdszerű, hosszú elemeket emelőgerenda közbeiktatásával kell emelni.

A függesztékek hosszát, az emelési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a függesztékágak egymással bezárt szöge a 120o-ot ne haladja meg.   

 

Többágú függeszték használata nem minden ágon 

Elfordulhat olyan emelés, ahol a többágú teherláncos függesztéknek nem használják minden ágát, ekkor a használaton kívüli ágakat a végszembe vissza kell akasztani és az alábbi táblázat szerinti tényezővel kell a terhelhetőséget meghatározni: 

  2 ágú 3 vagy 4 ágú
A működő függesztékágak száma 1 2 1
A terhelhetőséget csökkentő (szorzó) tényező 0,5 0,66 0,33

 

A teherlánc-függesztékek tárolása 

Nem szabad a földön tárolni, lehetőleg az erre a célra kialakított száraz helyen, függesztve kell tartani.

Gondoskodni kell arról, hogy a tárolás közben ne érje semmiféle rongálódás és károsodás (vegyi, hő, mechanikai).

Ha a függeszték a daruhorgon marad, biztosítani kell hogy ne lengjen szabadon illetve a többágúak ne akadjanak össze,
a függesztéket olyan magasságban és helyen kell tartani, hogy ne legyen veszélyforrás vagy kockázati tényező.

Vissza a tetejére

Láncfüggesztékek teherbírása, kialakítása és szerelhetősége

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.